Vrácení/výměna/reklamace

Zboží vždy zasílejte na adresu:

Vladimíra Kelčová
Červený Tulipán
U Pošty 16
625 00 Brno

Nikdy nezasílejte zboží na dobírku! (Takovou zásilku nepřevezmeme) 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. O odstoupení
prosím informujte. Vhodnou formou je např:

  • zaslání zboží zpět poštou s vloženou identifikací smlouvy (např. kopie paragonu) a informací "Odstupuji od smlouvy do 14 dnů".
  • emailem na adresu, z níž jste obdrželi informace o objednávce (s následným zasláním zboží poštou zpět)

Poté vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů vrátíme platbu za tuto smlouvu, kterou jsme od vás předtím obdrželi, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů, vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob dodání). Vrácení provedeme stejnou formou, jakou jste provedli platbu. V případě, že jste platili dobírkou, je nutné přiodstoupení od smlouvy sdělit vaše číslo účtu, na které vám následně platbu vrátíme. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.
Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně vyzkoušení jeho funkčnosti. Příkladem může být poškození zboží jeho popsáním (např. označení jménem) nebo naopak odstranění nedílných částí zboží, jako jsou označení velikosti, typu atd.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží je možná do 14 dní od převzetí zboží a to po individuální dohodě, v závislosti na dostupnosti požadovaného zboží, stavu původního zboží a dalších možných okolnostech. Napište nám váš požadavek emailem nebo nás kontaktujte telefonicky a domluvíme se individuálně.

reklamace

 Zboží je nutné reklamovat bez zbytečného dokladu (ihned, jakmile se závada projeví), nejpozději do 24 měsíců od zakoupení. Ke zboží přiložte identifikaci kupní smlouvy (kopie paragonu) a popis závady. 
Upozorňujeme, že výrobní vadou zejména NENÍ:

  • běžné opotřebení
  • mechanické opotřebení
  • poškození vodou, praním obuvi 

V případě pochybností o charakteru závady doporučujeme ji nafotit a poslat mailem i s popisem předtím, než fyzicky odešlete zboží k reklamaci. Vyhnete se tím zbytečným nákladům na neuznanou reklamaci.